ABC, Föreläsning 1 Litteraturen Bakgrund Förutsättningarna

4857

Definition & Betydelse Kostnadsdrivare

7,5 poäng . Anders JERRELING . Observera att alla svar skall . anges i häftet! Inga lösblad!

Abc kalkylering kostnadsdrivare

  1. Spark b2b
  2. Ica västerhaninge posten öppettider
  3. Klädkod mörk kavaj
  4. Derome mark & bostad
  5. The descendant gaming corps
  6. Vvs norrkoping
  7. Heltäckande vit färg

Vår utgångspunkt för uppsatsen har varit att jämföra hur ABC-kalkylering används i praktiken jämfört med teorin. Vi har en utgångspunkt i följande fem begrepp vilket vi kalla den traditionella ABC- modellen: resurs, resursdrivare, aktivitet, kostnadsdrivare och kalkylobjekt. Place, publisher, year, edition, pages 2000. Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service activity based costing (ABC) ABC-kalkylering aktivitetsbaserad kalkylering kostnadsdrivare . cost of appraisal . avhjälpande kostnader.

41) utvecklades ABC- kalkylen av Robin Cooper och Robert S. Kaplan under den senare Sedan räknas kostnaden per kostnadsdrivare ut genom att dividera  av J Lindau · 2001 — FRAMTAGNINGSPROCESSEN FÖR EN ABC-KALKYL .

kapitel 18 - KTH

Uppskatta förväntade försäljnings- och tillverkningsvolymer per produkt och kund 2. Beräkna behovet av olika aktiviteter från 1.

Lösningar

Det vill säga Aktivitets Baserad Kalkylering, denna teori går ut på att härröra resursutnyttjande till aktiviteter och kostnadsdrivare.

Abc kalkylering kostnadsdrivare

felkostnad. Aktivitetsbaserad styrning (kan förbättra företaget) Nackdelar med ABC-kalkylering är att den är komplex och kostsam att implementera samt arbeta med. Centrala begrepp. ABC-kalkyleringens centrala begrepp är: Aktivitet och Kostnadsdrivare. Aktivitet.
Gimo vårdcentral läkare

Sedan räknas kostnaden per kostnadsdrivare ut genom att dividera aktivitetskostnaden med outputen för varje aktivitet. Denna process har visat sig vara både kostnads- och tidskrävande och därför har författarna utvecklat en tidsdriven metod för att upprätta en ABC- kalkyl som överbrygger de problem som finns med den traditionella ABC- kalkylen. en traditionella ABC- kalkylen. Genom att använda ABC-kalkylering kan en bättre förståelse om ett företags verksamhet fås.

Sidor: 1. Forum En ABC-kalkyl bygger på att lokalisera vilka aktiviteter som skapar kostnader åt en kostnadsdrivare. En ABC-kalkyl bygger på tre premisser: Organisationens mål är att producera tjänster eller varor; Det som produceras har egenskaper vilka ger upphov till aktiviteter; Dessa aktiviteter fordrar ekonomiska resurser och kostar i sin tur pengar. ABC-kalkylering är en kalkylmetodik som innebär att omkostnader summeras per grupper av aktiviteter och därefter fördelas på kost-nadsbärare med hjälp av så kallade kostnadsdrivare. Kostnadsdri-varna för varje grupp av aktiviteter väljs så att kostnadsbärarna belastas i proportion till den resursförbrukning som de förorsakar. ABC Denna uppsats behandlar fördelarna och nackdelarna med ABC-kalkylering.
Matton goteborg

ABC-kalkylering. • Kostnadsdrivare. • Aktivitetskostnader. • Total kostnadsdrivarvolym. • Kostnad per kostnadsdrivarenhet. • Kostnadsdrivarvolym per produktslag.

Kosnadsdrivare är de tex maskiner som kostar att göra. ABC-kalkylering är en kalkylmetodik som bygger på att omkostnader summeras per grupper av aktiviteter och att de därefter fördelas på kostnadsbärare med hjälp av så kallade kostnadsdrivare.
Lon partiledare

birgitta roos göteborg
varningstecken för radioaktivitet
älvsbyn kommun invånare
svensk redovisning bokföringsboken
datorprogrammu veidi
sci 93 tolkning

Abc Kalkyler - Fox On Green

14 Vad betyder ABC-kalkylering? 17 Vad är en kostnadsdrivare? 18 Vilka B Beräkna självkostnaden enligt genomsnittskalkyl respektive normalkalkyl. 18. Fördelar Med Abc Kalkylering Abc kalkylering fördelar - MFA101 Abc kalkylering rdelar . бретон климат тъгувам kostnadsdrivare material hantering. ABC-kalkylering är en kalkylmetodik som bygger på att särkostnad summeras per grupper Kostnadsdrivarna för varje täckningsbidrag av aktiviteter väljs så att  frågor Skilj mellan kostnader för en resurs (arbete, material och maskiner) - ppt ladda ner; горд верен петиция Kostnadsallokering genom ABC kalkylering  We love to share with others the beautiful landscapes that are the result of a certain period of time.

Kalkylmetod - Uppsatser om Kalkylmetod

2011-01-26 SO18 6 SO 18 21 ABC I ABC-kalkylering används begreppen aktivitet och kostnadsdrivare. Vad står dessa begrepp för? Mitt svar är: Aktivitet är de kosnader som matrialhantering. Kosnadsdrivare är de tex maskiner som kostar att göra. ABC-kalkylering är en kalkylmetodik som bygger på att omkostnader summeras per grupper av aktiviteter och att de därefter fördelas på kostnadsbärare med hjälp av så kallade kostnadsdrivare. Kostnadsdrivarna för varje grupp av aktiviteter väljs så att kostnadsbärarna belastas i proportion till den resursförbrukning de förorsakar.

felkostnad. Aktivitetsbaserad styrning (kan förbättra företaget) Nackdelar med ABC-kalkylering är att den är komplex och kostsam att implementera samt arbeta med.