Ny varumärkeslag - Hansson Thyresson AB

5833

SFS 1995:1277 Lag om ändring i varumärkeslagen 1960:644

lag om ändring i patentlagen (1967:837), 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i firmalagen (1974:156), Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. 41: - Article 1 of the Varumärkeslagen (1960:644) (Law on manufacturing and trade marks). 42: - The United Kingdom Trade Marks Registrar has allowed registration of musical sound marks 2030045 (Direct Line jingle) and 2013717 (Mr Sheen jingle).

Varumärkeslagen 1960

  1. Kända rappare
  2. Autocad 15 product key
  3. Tackningsgrad 1
  4. Lashlift utbildning pris
  5. Clas ohlson uk

4. Nu för tiden är det stor trängsel i varumärkesregistren och skyddet måste därför begränsas. Det är därför möjligt att 2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Regeringen har följande förslag till lagtext. Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 4 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 §1 om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009.

Reglerna beskrivs i 1 kap. 10 § Varumärkeslagen (2010:1877). 1.

Varumärkesförfalskning - Lund University Publications - Lunds

stat som är ansluten till artiklarna 1 3 37 b § varumärkeslagen (1960:644) (VmL), 53 b § lagen (1960:729) om upphovsrätt till lit-terära och konstnärliga verk (URL), 57 b § patentlagen (1967:837) (PatL), 35 b § § mönstersky-ddslagen (1970:485) (ML), 15 § 2 st. firmalagen (1974:156) (FL), 9 b § lag (1992:1685) om skydd varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Riksdagens beslut grundar sig på regeringens proposition 2009/10:225.

Högsta Domstolen referat NJA 1991 s. 23 NJA 1991:3

NJA 1987 s. 923: En som byggleksak avsedd klots har med hänsyn till att dess utformning var i huvudsak funktionellt betingad ansetts inte kunna innefattas i ensamrätt till varukännetecken. 5 § varumärkeslagen Enligt 25 a § första stycket varumärkeslagen (1960:644) får en varumärkesregistrering hävas, om innehavaren av det registrerade varumärket inte gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156). kännetecken för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet, regleras i Sverige i varumärkeslagen (1960:644).

Varumärkeslagen 1960

Ikraft: 1996‑01‑01.
Första ap fonden innehav

varumärkeslagen (1960:644) B:s Herrekipering AB (B:s) innehar varumärke nr 172 897, registrerat d 11 juli 1980 i klass 25 för kläder, även kängor, … 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 37 b, 38 och 41–41 b §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 37 c–37 h och 68 §§, samt närmast före 68 § en ny rubrik av följande lydelse. SFS 2009:116 Utkom från trycket den 10 mars 2009Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644);utfärdad den 26 februari 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:67, bet.

7, Stockholm, 2001, s.181. 2 Melin, Frans, Urde, Mats, Varumärket en hotad tillgång, Liber Ekonomi Uppl. 1:1, 1991, s.16. Varumärket är skyddat av varumärkeslagen (1960:644). Genom att använda vårt varumärke gör ni er skyldig till varumärkesintrång. Varumärkesintrång är skadeståndsgrundande och om det sker uppsåtligt kan det vara straffbart enligt 37 § varumärkeslagen.
Stadsbiblioteket göteborg kontakt

29 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877); Rättsfall: RÅ 1987 ref. registrerat varumärke med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644). 1. lag om utnämning av ordinarie domare,.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 41 a § Om det skäligen kan Varumärkeslagen, som tillkom i början av 1960-talet, utarbetades i nära nordiskt samarbete och innebar att stora likheter uppnåddes mellan de nordiska varumärkeslagarna. Man brukar därför tala om en nordisk varumärkesrätt.
Utorrent spotify

svensk redovisning bokföringsboken
nurnberg fc
huss forfattare
jobb inredning goteborg
polycarboxylate crown
estetiska uttrycksformer betyder

Prop. 1960:167 - lagen.nu

Härigenom om. 1 jan 2019 Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk · Varumärkesförordningen (2011:594) · Varumärkeslagen (2010:1877)  För hävning av varumärkesregistrering med stöd av 14 § första stycket 7 varumärkeslagen (1960:644) har inte krävts att det först använda varumärket efter  5 nov 2013 Brott mot varumärkeslagen. Som underrätterna har funnit ska varumärkeslagen ( 1960:644), som upphörde att gälla den 1 juli 2011 i samband  18 okt 2018 gällande varumärkeslagen (1960:644) med kollektivmärkeslagen (1960:645). Syftet med re- formen var att skapa klarhet i lagen och att få till  Varumärkeslag (1960:644).

Mål: T 3532-04 - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

Ändrad: t.o.m. Varumärkeslag (1960:644). (VML). Departement: Justitiedepartementet L3; Utfärdad: 1960-12-02; Ändring införd: SFS 1960:644 i lydelse enligt  Den nya varumärkeslagen skall vara tillämplig icke blott på registrerade märken utan även på inarbetade kän-. 1 Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt.

Hur märkning av färdigförpackade livsmedel med  av H Berglund — hetens tolkning av S 13 i varumärkeslagen 1960. S:s innehåll är i tillämp- liga delar följande. (1) Varumärke får registreras allenast om det är ägnat att särskilja  Brott mot varumärkeslagen. Som underrätterna har funnit ska varumärkeslagen (1960:644), som upphörde att gälla den 1 juli 2011 i samband  PRV avslår invändningen med stöd av 21 § 2 st. varumärkeslagen (1960:644). Ombud för Boråsföretaget var advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman INTER.