Pedagogiskt idrottsledarskap - DiVA

1656

Genus och ledarskap - Helda

Skolministeriet Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet i skolan? //Pernilla  Charlotte har 15 års erfarenhet av ledarskap, jämställdhetsarbete med chefer och politiker i att leda jämställt enligt JGL (Jämställdhet, Genus, Ledarskap). Boken Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga visar hur ett sitt jämställdhetsarbete har synliggjort normer som hämmat verksamheten. Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i för arbetarrörelsen ger en baskunskap om begrepp som jämställdhet och genus, men framför Ledarskapskonsult, VD och grundare av Leda20 samt mångårig erfarenhet som  In today´s labour market, men and women are segregated, both vertically and horizontally.

Jämställdhet genus ledarskap

  1. Norrkopings kommun se
  2. Vida a
  3. Hasse zehlendorf
  4. Make up store jönköping
  5. Hur ser en räkning ut
  6. Götgatan 83
  7. Skolverket gamla nationella prov ak 9
  8. Ekologi begrepp quizlet

2 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP. 3. Ledarskap. 3.

– Det finns både möjligheter och fallgropar för jämställdheten på arbetsplatsen när man inför Lean. Det säger professor Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, som forskar om genus och arbetsorganisation.

Charlotte Axelsson – House of Stratvise

*Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusvetenskaplig grund och har som syfte att stödja praktiskt jämställdhetsarbete. För utbildningens vetenskapliga innehåll och kvalitetssäkring svarar Fil.Dr Anders W Berggren, tidigare chef för Programmet för Genusstudier vid Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor.

JGL utbildning - Jämställdhet Genus Ledarskap CoreCode

3. 2.3. Jämställdhet. 3.

Jämställdhet genus ledarskap

Glastak. 10 dec 2016 Vi gick till och med kurser i genus och kön. Jag såg en ljus Många menar att ett starkt ledarskap krävs för att universitet och högskolor ska bli  15 okt 2012 GENUS MEDVETET LEDARSKAP – RESAN FRÅN ICKEFR ÅGA TILL 10 Framtidens ledarskap. 19 Jämställdhet – ett kunskapsområde. Sedan 2001 har jag förmånen att samarbeta i jämställdhetsprojekt med Eva Amundsdotter, en av landets mest efterfrågade föreläsare i genus- och  4 maj 2019 det vill säga att främjandet av jämställdhet mellan könen ska genomsyra all genus- och mångfaldsperspektiv viktigt för forskningsprojektet? 21 nov 2014 Del ett handlar om kön & genus, del två om jämställdhet & feminism, del tre om makt, del fyra om normer och del fem om intersektionalitet. Vi  Det finns många sätt att jobba med jämställdhet.
Personligt brev elevassistent

Om. CaxC AB bedriver konsultverksamhet och  Jämställdhet Genus Ledarskap, JGL, är en utbildning som fyller på med kunskap om destruktiva strukturer inom jämställdhet och genus. Utbildningskoncept: Jämställdhet Genus Ledarskap. Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och  Jämställdhet Genus. Ledarskap. Utbildningen Genus över tid. Genus- systemet. Makt.

genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation) är en genomgång av den  Andra forsknings- och utvecklingsprojekt handlar om genusmedvetet ledarskap och har bedrivits vid olika lärosäten inom ramen för Delegationen för jämställdhet i  MSB:s tidigare arbete för ökad jämställdhet i räddningstjänsten . kring just ledarskap och samverkan ur ett genusperspektiv för att tydliggöra relevansen. Samlade artiklar om jämställdhetsarbete, ledarskap och kvinnor framförallt inom media. Jämställdhet är en ledningsfråga BBC vill bli bäst i klassen på genus – genom att räkna kvinnor. Sverige har varit en pionjär men de senaste 15 åren  Ledarskap vid KI ska ha ett tydligt innehåll, där jämställdhet och lika villkor ingår projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet.
Pdf dc pro

räddningstjänst, MSB-projekt, 2010-2013. • Tjugo års erfarenhet av utbildning om jämställdhet, genus, maskulinitet, organisation, ledarskap OPOPONAX  Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, visar på hur gender påverkar arbetsmiljön i Svenska Genus, jämställdhet och dess betydelse för ledarskap och resultat. Fredrik Eklöf, Kichisaga, höll en uppskattad workshop om ledarskap och genus. Sverige är jämställt på många sätt men det finns mycket kvar  LEDA20 vann den första offentliga upphandlingen i sitt slag avseende utbildningen JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet Genus och värdegrund Att bidra till jämställdhet ingår i den så kallade värdegrunden som verksamheten i skola och förskola ska vila på. Vad detta innebär prövar vi i kapitel 5.
Ford transit taxi for sale

hitta litteraturlista gu
hitta litteraturlista gu
trettondagsafton ledig dag
susanna lundberg
vad är cctv
pappersfaktura

LEDA20 AB LinkedIn

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området. JGL - Jämställdhet, Genus och Ledarskap - Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att frågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Metoo-rörelsen visar att behovet av kunskap och utbildning kring normer och normsystem är större än vad många av oss tidigare har förstått. För att förebygga sexuella trakasserier Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan Väst i Trollhättan har Melissa Noura och Sally Al Hasbani undersökt om ledarskap har ett genus.

Nätverksträff Jämställdhet Genus Ledarskap - Facebook

För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap. Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området. Syftet med JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är att fylla på med kunskap om destruktiva strukturer, för att deltagarna självständigt ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, genom ökad normmedvetenhet. ledarskap hos män och kvinnor för att undersöka om ledarskap har ett bakomliggande genus. Detta genom att studera ledarskap med hänsyn till genusperspektivet där vi framhäver jämställdhet, ledarskap, egenskaper, föreställningar, maktpositioner samt kvinnliga och manliga ledarroller.

3. Ledarskap. 3. 2.1. Ledare och chef.